Apelācija (appellation), jeb teritorija ar savām īpatnībām