Eiropā mainās kafijas dzeršanas paradumi; Latvijā situācija pagaidām stabila