Noteikumi – distances līgums | Bar.lv

Noteikumi – distances līgums

Reģistrējoties Bar.lv mājas lapā, lai saņemtu Bar.lv piedāvātos pakalpojumus internetā, jāreģistrējas ar Facebook vai kā savādāk norādot vārdu, e-pastu un atsevišķos gadījumos tālruni saziņai. Reģistrējoties Bar.lv mājas lapā jūs esat iepazinies ar “Distances līgumu” un Jūs piekrītat šī līguma saturam.   Jūs esat noslēdzis ar SIA Bārmeņu skola līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus. Distances līgums Šis līgums tiek slēgts starp SIA Bārmeņu skola (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. LV40103667586, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, Latvija, un interneta lietotāju, (turpmāk tekstā “Lietotājs”). 1. Līguma priekšmets Distances līgums ir vienošanās starp reģistrētu Lietotāju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu internetā. 2. Distances līguma spēkā stāšanās Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Lietotājs ir piereģistrējies. 3. Konfidencialitāte Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Lietotāju trešajām pusēm bez Lietotāja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums. 5. Citi noteikumi Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu piedāvāt pakalpojumu saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem.