Londonas krogā uzstādīta ar urīna strūklu kontrolējama videospēle – Bar.lv

Londonas krogā uzstādīta ar urīna strūklu kontrolējama videospēle