Londonas krogā uzstādīta ar urīna strūklu kontrolējama videospēle